OM OSSHej!


Vi är en liten organisation där det är jag, Malin Bonde som arbetar som verksam konsult. Jag har lång erfarenhet av personalstrategi, arbetsmiljö och ledningssystem.

Tillsammans med mina medarbetare och underkonsulter arbetar vi mot företag över hela sverige.