Goda företagsresultat genom en välmående personal

Vave arbetar efter begreppet Work Life Balance. Detta innebär att vi tillsammans skapar en långsiktig och hållbar balans mellan arbetsliv och privatliv. Där personalen hanteras som den viktigaste resursen finns framtiden och möjligheterna.

Vi hjälper er att förvalta den resursen. Det arbetet behöver ses som en nödvändig men självklar del i organisationens ständiga utveckling. Vave stöttar både chefer och anställda, allt för att få ett sammansvetsat team som är självdrivande.

Våra personalstrateger stöttar och utbildar brett, relaterat till personalfrågor. Ledarskap, ekonomiska personalberäkningar, samtalsstöd, fysisk förutsättningar och rehabilitering är några av de områden vi arbetar inom. Vi finns till hands vid hantering av ohälsosam arbetsbelastning och vid fall av kränkande särbehandling. 

PERSONAL

Malin Bonde
Personalstrateg & Samtalsterapeut
070-211 62 61
malin@vave.se

Caroline Mohlén
Personalstrateg & Leg. Fysioterapeut
070-552 00 56
caroline@vave.se

Sara Rehnmark Sahlén
Personalstrateg & Rehabiliteringsvetare
sara@vave.se