Goda företagsresultat genom en välmående personal

 

‘Just nu är coronaviruset, covid-19, en riskfaktor i många arbetsmiljöer.  
Som vid alla risker behöver du som arbetsgivare undersöka och bedöma hur denna ser ut i just Er verksamhet’ 

Arbetsmiljöverket

Vi vill dra vårt strå till stacken och har skapat ett stöttande dokument till alla er som driver företag och hanterar personalfrågor. Informationen ni kan utläsa av undersökningsresultatet är värdefullt för att skapa en handlingsplan för verksamhetens fortgående arbete.

Kontakta oss via hello@vave.se om ni behöver rådgivning i utformandet av riskbedömning och handlingsplan eller vid ytterligare frågeställningar. Frågorna i dokumentet kan anpassas efter just ditt företag vid önskemål.

Dokumentet är KOSTNADSFRITT att ladda ned via den gula knappen ovan.

Vave arbetar efter begreppet Work Life Balance. Detta innebär att vi tillsammans skapar en långsiktig och hållbar balans mellan arbetsliv och privatliv. Där personalen hanteras som den viktigaste resursen finns framtiden och möjligheterna.

Vi hjälper er att förvalta den resursen. Det arbetet behöver ses som en nödvändig men självklar del i organisationens ständiga utveckling. Vave stöttar både chefer och anställda, allt för att få ett sammansvetsat team som är självdrivande.

Våra personalstrateger stöttar och utbildar brett, relaterat till personalfrågor. Ledarskap, ekonomiska personalberäkningar, samtalsstöd, fysisk förutsättningar och rehabilitering är några av de områden vi arbetar inom. Vi finns till hands vid hantering av ohälsosam arbetsbelastning och vid fall av kränkande särbehandling. 

 

PERSONAL

Malin Bonde
Personalstrateg & Samtalsterapeut
070-211 62 61
malin@vave.se

Caroline Mohlén
Personalstrateg & Leg. Fysioterapeut
070-552 00 56
caroline@vave.se

Sara Rehnmark Sahlén
Personalstrateg & Rehabiliteringsvetare
sara@vave.se