WORK LIFE BALANCE

Vave arbetar efter begreppet Work Life Balance. Detta innebär att vi tillsammans skapar en långsiktig och hållbar balans mellan arbetsliv och privatliv. Där personalen hanteras som den viktigaste resursen finns framtiden och möjligheterna.

Vi hjälper er att förvalta den resursen och det arbetet behöver ses som en nödvändig men självklar del i organisationens ständiga utveckling. Vave stöttar både chefer och anställda, allt för att få ett sammansvetsat team som är självdrivande.

DIN UNIKA PERSONALSTRATEG

Våra personalstrateger stöttar och utbildar brett relaterat till personalfrågor. Ledarskap, ekonomiska personalberäkningar, stress, fysisk funktion och rehabilitering är några av våra områden.

Vi finns till hands vid hantering av ohälsosam arbetsbelastning och vid fall av kränkande särbehandling.

FÖRSTKLASSIG ARBETSMILJÖ

Vårt mål är att tillsammans med ER skapa en långsiktig och förstklassig arbetsmiljö. En arbetsplats där de anställda är självdrivande och välmående.

VAVE arbetar med insatser som fokuserar på ökad motivation, hållbar prestation och sänkt sjukfrånvaro.

Välmående medarbetare ger ökad lönsamhet. Nu kör vi!