PERSONALSTRATEGI


Där personalen hanteras som den viktigaste resursen finns framtiden och möjligheterna. Vi hjälper er att förvalta den resursen, och det behöver ses som en nödvändig men självklar del i organisationens ständiga utveckling

MILJÖLEDNINGSSYSTEM


Tycker du som 99% av befolkningen, att miljöledningssystem är viktigt men inte det du helst vill lägga din tid på? Då har du kommit rätt. Som er KMA-samordnare sköter vi det löpande arbetet åt er.

KVALITET & ARBETSMILJÖ


Systematisk arbetsmiljö och kvalitetsledningssystem går hand i hand.

Ofta känns detta krångligt och som en evig pappersprodukt. Vi hjälper er att strukturera upp och se till att arbetsmiljöarbetet fungerar praktiskt i verksamheten. Det ska gynna både medarbetare och företagsledning att ha ett väl fungerande och integrerat ledningssystem.


Avvikleser från arbetsmiljöverket? Vi hjälper er.

UTBILDNING & FÖRELÄSNING


Stresshantering, jämställdhet, BAS P/U, BAM, SAM, teambuliding och allt vad det heter. Ja den djungeln kan vi reda ut. Vi utför arbetsplatsspecifika utbildningar som skapar relevant kunskap och sparar värdefull tid.