Goda företagsresultat genom en välmående personal

Vave har ett brett utbud av utbildningar relaterat till mänsklig hållbarhet i livet och arbetslivet. 

Utbildningarnas omfattning finns från kortare föreläsningar till heldagar och flerstegsmoduler. Vi skräddarsyr även innehåll direkt efter ert specifika önskemål.

Stresshantering, gruppdynamik, fysiska förutsättningar och ledarskap är exempel på innehåll i utbildningarna.

När du tecknat avtal med VAVE har du fri tillgång till utbildningarnas innehåll och material.

Kontakta oss för utförligare information samt kostnadsförslag.