Goda företagsresultat genom en välmående personal

Vad händer om vi korsar en leg. fysioterapeut, en rehabiliteringsvetare och en KBT-inriktad verksamhetsutvecklare? Svaret är VAVE. 
Vi ser hela människan och hela företaget som vår kund. 

Vave gör skillnad och avtryck i verksamhetens utveckling genom att arbeta med motivation och välmående hos de anställda.

Vårt team utgörs av personalstrateger utbildade och med erfarenhet inom rehabiliteringsvetenskap, personalekonomi, fysioterapi, KBT, affärsutveckling, rekrytering, samtalsstöd, personlig träning, coaching samt organisatorisk och social arbetsmiljö.

Utan krångel och med ett sunt bondförnuft skapar VAVE en framgångsrik arbetsmiljö tillsammans med dig och ditt företag.