Goda företagsresultat genom en välmående personal

Nyhet! Boka videomöte! 
På grund av rådande omständigheter med Covid-19 behöver vi ta vårt ansvar för att minska risken för smittspridning. Nu kan du boka din samtalstid som videomöte eller telefonsamtal. Ange detta i bokningen. Mötet kan ske som vanligt i VAVEs lokaler om båda parter är friska och har varit symtomfria i 48 h.

 

OBS! VAVE är ett privat företag och högkostnadsskydd/frikort gäller ej! Uteblivet besök debiteras med en avgift.