Goda företagsresultat genom en välmående personal

Nyhet! Boka videomöte! 
På grund av rådande omständigheter med Covid-19 behöver vi ta vårt ansvar för att minska risken för smittspridning. Nu kan du boka din samtalstid som videomöte eller telefonsamtal. Ange detta i bokningen. Mötet kan ske som vanligt i VAVEs lokaler om båda parter är friska och har varit symtomfria i 48 h.

 

Tryck på den gröna knappen för att komma vidare till tidsbokning gälladen fysioterapi..
Om du inte hittar en tid som passar, ta kontakt med Caroline via e-post: caroline@vave.se alt. telefon: 070-5520056