Goda företagsresultat genom en välmående personal

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Vad säger lagen AFS 2015:4? Vad betyder det egentligen? Vad behöver göras för att uppnå kraven?