UTBILDNINGAR

VAVE har ett brett utbud av utbildningar relaterat till mänsklig hållbarhet i livet och arbetslivet. Samtliga utbildningar är för dig som är avtalskund.

Utbildningarnas omfattning finns från kortare föreläsning till heldagar och flerstegsmoduler. Vi skräddarsyr även innehåll direkt efter ert specifika önskemål.

Stresshantering, gruppdynamik och ledarskap är exempel på innehåll i utbildningarna. Kontakta oss för utförligare information eller kostnadsförslag.

När du tecknat avtal med VAVE har du fri tillgång till utbildningarnas innehåll och material. Detta hittar du under fliken “För dig som är avtalskund”. Inloggningsuppgifter får du av din personalstrateg.